kontakt@gustringsel.se
08-583 502 24

Industriföretag

Vi har mycket erfarenhet och uppdrag inom industrin. Våra kunder inom tillverkning och produktion ställer höga krav på framförallt kompetens, tillgänglighet och driftsäkerhet. Vi har industrielektriker för löpande service- och underhållsarbete.

  1. När maskinen hos er stannar kan det påverka hela produktionen, vi är på plats hos er inom en timme när det behövs.
  2. Vid nyinstallationer och investeringar hjälper vi er att hålla kostnaderna nere, alltid med hög driftsäkerhet och hållbarhet som fokus.

När maskinparken växer ökar också behovet av el, vi kommer gärna ut för att kolla på era möjligheter och behov av utbyggnad. Detta gör vi såklart kostnadsfritt med förhoppning om framtida kundrelationer.

KONTAKTA OSS