kontakt@gustringsel.se
08-583 502 24

Elbilsladdning för privatpersoner, företag, bostads- och samfällighetsföreningar

Elbilar laddas oftast hemma eller på arbetet, vi erbjuder kompletta lösningar för laddning av elbilar och laddhybrider. Vi hjälper dig att installera laddbox till hemmet. Tillsammans med er kan vi ta fram en komplett framtidsäker lösning till eran bostadsrättsförening eller företag. Läs gärna mer om hur vi tar fram den bästa lösningen för er och vad som är viktigt att tänka på vid laddstationer för företag, BRF och samfälligheter.

Trygg partner och god service

Vi blir en trygg partner till er och vår förhoppning är att serva er för lång framtid framöver både med elbilsladdning och med eran övriga el. Vi har god kunskap om elinstallationer och kan felsöka och åtgärda fel i hela byggnaden. Visst hjälper er gärna att lösa problem även om det är någon annan som gjort eran installation, men så klart är vi ju gärna med från början!

Bidrag 50% från Naturvårdsverket

Lätt att söka, lätt att få! Läs mer om bidraget på Naturvårdsverkets hemsida. Max 15.000kr per ladd-uttag för företag, föreningar, fastighetsbolag och stiftelser. Privatpersoner får numera  50% "Grönt ROT-avdrag" både på material och arbetskostnader. Läs om villkor hos skatteverket.

Varning för brandrisk och försäkringsfälla!

Det är numer allmänt känt att laddning ur vanligt uttag ska undvikas och att det utgör en brandrisk. Förutom brandrisken finns dessutom en risk att försäkringsbolaget ger nedsatt ersättning. Detta kan försäkringsbolagen göra om de påvisar att ett aktsamhetskrav inte är uppfyllt. Ett aktsamhetskrav är att elektriska installationer ska vara fackmannamässigt utförd. När du beställer installation av laddstation från Gustrings El får du en korrekt elinstallation utfört av en certifierad elinstallatör. På elsäkerhetsverkets tjänst kolla elföretaget kan du kontrollera vår behörighet.

Laddstationer för företag, BRF och samfälligheter

Det är viktigt att i ett tidigt skede bestämma sig för vilken typ av elbilsladdare man ska välja, annars är det stor risk att elinstallationen i fastigheten blir överbelastad redan vid några få laddare. Viktigt är också att man väljer ett smart laddningssystem som går att bygga ut och består av smarta elbilsladdare som kan fördela den tillgängliga strömmen mellan varandra.

Kontakta oss

Bostadsrättsförening och samfälligheter

Möjlighet till Elbilsladdare för dom boende är en god insats för miljön, dessutom höjer det värdet på bostäderna. Vi har hjälpt flera föreningar med lösningar för laddsystem för elbilar. Behoven brukar vara ganska lika, förutsättningarna med den befintliga elen och parkeringsplatser kan se lite olika ut och hur långt man kommit med motionen och beslutsprocessen i föreningen kan skilja mycket. Vi är gärna med i ett tidigt skede för att hjälpa er att tillsammans med er ta fram den bästa lösningen i just eran förening. Erfarenheten vi har från andra föreningar delar vi gärna med oss av för att underlätta att komma till beslut och att komma fram till bra lösningar.

1. Undersök behovet, hur många kommer att ha elbil eller laddhybrid?
Vi märker ett ständigt ökande behov hos dom föreningar vi förser med laddsystem. Gemensamt för föreningarna är att det finns ett litet behov idag för 5-10% av dom boende, antal som tror att dom har behov inom två år är ca 20% och inom 5 år tror ca 35% att dom kan tänkas ha en elbil eller laddhybrid.

2. Vi undersöker möjligheterna hos er. Hur mycket kan el-centraler och elmatningar belastas?
Kanske är det bästa att förbereda varje garageplats med möjlighet till elbilsladdare. I vissa fall monterar vi nya laddstolpar vid parkeringsytor eller ännu bättre fall kan vi göra om befintliga motorvärmarstolpar till elbilsladdare.

3. Vem ska betala för installationen, föreningen eller dom som utnyttjar laddarna?
Det här görs på olika sätt i olika föreningar, gemensamt är att den som har en egen laddare får betala en månadskostnad för laddaren och kostnad för elanvändningen.

I vissa fall står föreningen för investeringskostnaden och i andra fall så betalar utnyttjarna av installationen och bygger upp en kassa i föreningen till att köpa in fler laddare till övriga boende.

4. Vilken elbilsladdare är bäst?
Vi jobbar med flera olika tillverkare av laddare. Vilken som är bäst och mest ekonomisk för just er beror på era förutsättningar, vi ger ofta 2st alternativ.

Ofta är det billigare att välja en dyrare laddare, en smart laddare som förenklar installationen och möjliggör ett stort laddsystem i befintligt elnät!

5. Kan vi utnyttja bidrag?
Ja visst, det har blivit lättare att söka och lättare att få bidrag än tidigare. Det är smart att förbereda så många platser som möjligt med infrastruktur för en framtida enkel inkoppling av laddbox, genom att installera ett visst antal laddboxar kan man utnyttja bidraget fullt ut och få en väl utbyggd infrastruktur och flera laddare till ett lågt pris.Med bidraget kan det bli billigare att köpa fler laddare!

Det viktigaste är att i ett tidigt skede bestämma sig för vilka laddare man ska välja att installera i föreningen. Laddaren måste kunna fungera ihop i ett system med övriga laddare på ett smart sätt!
Kontakta oss gärna om ni har frågor, eller för att boka ett kostnadsfritt möte där vi kan kontrollera era förutsättningar.

KONTAKTA OSS

vill du prata elbilsladdning?