kontakt@gustringsel.se
08-583 502 24

Fastighetsbolag & förvaltare

Beställare hos fastighetsägare och tekniska förvaltare har oftast bra kunskap om vad dom vill beställa, vi kan hjälpa er med utförandet och tillsammans komma fram till den bästa lösningen. Våra serviceelektriker förstår vikten av att lösa arbetet på ett smidigt sätt för hyresgästen. Vi bokar med hyresgäster och ser till att när jobbet är klart, så är det klart, utan återbesök eller klagomål på städning.


Våra vanliga tjänster är data och elinstallationer vid lokalanpassningar, felsökningar, nyinstallationer. Energioptimeringar som utbyte till LED-belysning, styrning av belysning, värme och ventilation.

Vi har personal som är certifierad inom Helvars DALI-system DigiDim.

Vi har bra fungerande samarbeten med flera kunder inom fastigheter, vi har möjlighet att ta på oss mer uppdrag.

KONTAKTA OSS