kontakt@gustringsel.se
08-583 502 24

Byggentreprenörer

Vi har utfört både totalentreprenader och utförandeentreprenader i exempelvis industrier, sjukvårdsmottagningar, kontorsfastigheter, butiker och skolor.

Med underentreprenörer utför vi inbrotts- och brandlarm, passagesystem och kameraövervakning. Vi vill gärna hitta nya samarbeten, storleken på passande projekt ligger på upp till ett par eller några miljoner kr.

KONTAKTA OSS